Home

WRFD Consultancy (Wet & Regelgeving Financiële Dienstverlening) is een onafhankelijk consultancybureau dat zich heeft gespecialiseerd in kwaliteitszorg en borging in de financiële sector.

De Wet op het financiële toezicht (Wft) vereist dat financiële dienstverleners voldoen en blijven voldoen aan eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. De hoeveelheid en complexiteit van de wet en regelgeving voor financieel dienstverleners neemt daardoor steeds meer toe.

Wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt hoe enorm lastig het is om op de hoogte te blijven van alle wet en regelgeving, veranderende eisen en verwachtingen. Dit geldt vooral voor kleinere ondernemingen die het lastig hebben om de bedrijfsprocessen up-to-date te hebben en te houden. Maar niet alleen de kleinere financiële dienstverlener heeft hier last van, ook voor grotere ondernemingen blijkt het vaak lastig om bij te houden wanneer een nieuwe of veranderde regel wel of niet op hen van toepassing is.

De kwaliteitseisen binnen uw organisatie dienen gewaarborgd te zijn. De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moeten dan ook voldoen aan de geest en de letter van de Wet op het financieel toezicht. Dit noemen we de beheerste en integere bedrijfsvoering.

WRFD Consultancy kan door haar specialisme er voor zorgen dat uw organisatie voldoet en blijft voldoen aan deze integere bedrijfsvoering.

Neem contact op

Heeft u een vraag voor een van onze medewerkers? Bel tijdens kantooruren naar
0345 50 99 99